Privacy Policy

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 25 mai 2018
I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter
personal reprezintă una dintre preocupările principale
ale SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL , cu sediul
în Bucuresti, Str.Ion Nistor Nr 4 , în calitate de operator
de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal, în contextul utilizării paginii de
internet www.zhotels.ro . („Site-ul”)
II. Categoriile de date cu caracter personal
prelucrate
II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL va prelucra datele dumneavoastră cu
caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon,
adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare,
date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de
exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele
dumneavoastră în cadrul SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL , precum și orice alte categorii de date pe care le
furnizați în mod direct în contextul creării contului de
utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin
intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din
utilizarea Site-ului.
Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați
contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL va prelucra următoarele date
publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume
utilizator, adresa de e-mail.
În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator
doar înainte de a finaliza comanda unui produs
disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră
de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În
cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și
celelalte date furnizate nu vor fi stocate de SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL , iar contul creat va fi șters
automat.
II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL va prelucra datele dumneavoastră cu
caracter personal pe care le furnizați în mod direct în
contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le
furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări /
reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL prelucrează datele dumneavoastră cu
caracter personal astfel:
– pentru desfășurarea relației contractuale dintre
dumneavoastră şi SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL ,
respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi
facturarea comenzii plasate pe Site, informarea
dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea
returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest
scop are la bază contractul încheiat între

dumneavoastră și SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL ,
definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor .Furnizarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal este
necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul
furnizării datelor poate avea drept consecință
imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre
dumneavoastră și SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL .
 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care
incumbă SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL în contextul
serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a
obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de
arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest
scop este necesară în baza unor obligații legale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este
necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept
consecință imposibilitatea SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci
în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul
Site-ului.
 pentru activităţi de marketing, respectiv pentru
transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare
la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale
privind produsele şi serviciile oferite de SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL , prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest
scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă
alegeți să-l furnizați
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea
datelor în acest scop prin bifarea căsuței
corespunzătoare de la momentul creării contului, sau
ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului
meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de
comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul
fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În
plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii
Informațiile contului meu.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop
este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului
pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop
nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
– în scopul efectuării diverselor analize, raportări
privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de
profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea
îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest
scop are la bază interesul legitim alSC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL de a îmbunătății permanent experiența
clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în
acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor
pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru
dumneavoastră.
III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 pentru activităţi de marketing, respectiv pentru
transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare
la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale
privind produsele şi serviciile oferite de SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL , prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest
scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă

alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea
datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței
corespunzătoare din formularul pentru abonarea la
newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la
primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți
folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms
conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este
voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru
prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va
avea urmări negative pentru dumneavoastră.
– pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi
pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența
dumneavoastră oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest
scop are la bază interesul legitim al SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL de a asigura funcționarea corectă a Siteului,
precum și pentru a îmbunătății permanent
experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin
soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau
reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este
voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu
va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL va
prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât
cât este necesar pentru realizarea scopurilor de
prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele
dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor
contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care
revin în sarcina SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL (de
ex., în cazul documentelor justificative financiarcontabile
pentru care termenul de păstrare prevăzut de
lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului
financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea
de ştergere a contului de utilizator, prin email la
management@zhotels.ro., SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL va interpreta această acțiune ca opțiunea
dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de
comunicări comerciale prin care vă ținem la curent
despre produsele și serviciile oferite prin intermediul
site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul
de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau smsuri
de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că
ștergerea contului nu va avea ca efect automat
ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele
cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor,
vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de
mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului,
însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă,
cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată
numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei
comenzi active

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea
datelor în scop de marketing, SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal în acest scop, fără însă a afecta
prelucrările desfășurate de SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL pe baza consimțământului exprimat de către
dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL poate dezvălui datele
dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau
entități care sprijină SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL în
desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de
exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori
către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele
cazuri exemplificativ enumerate:
– pentru administrarea Site-ului;
– în situațiile în care această comunicare ar fi
necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități
persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor
la diverse campanii promoționale organizate de
către SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL prin intermediul
Site-ului;
-pentru menținerea, personalizarea și
îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin
intermediul lui;
– pentru efectuarea analizei datelor, testarea și
cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și
activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și
autentificarea utilizatorilor;
– pentru transmiterea de comunicări comerciale de
marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
– atunci când dezvăluirea datelor cu caracter
personal este prevăzută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL nu vor fi transferate în afara
României.
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării
datelor cu caracter personal, în calitate de persoane
vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
– dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi
detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de
către SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL , conform celor
descrise în prezentul document;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a
obține confirmarea din partea SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, precum și detalii privind activitățile de
prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate

datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii
sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
– dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a
obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC
Z SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL a datelor cu caracter
personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea
datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi
comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise
datele, cu excepția cazului în care acest lucru se
dovedește imposibil sau presupune eforturi
disproporționate.
– dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri
nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se
aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
– în cazul în care este retras
consimțământul și nu există niciun alt temei juridic
pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune
prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter
personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter
personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații
legale;
– datele cu caracter personal au fost
colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății
informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului
intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a
datelor, SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL să
anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul
personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea
pentru scopuri statistice;
– dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în
care :
– persoana contestă exactitatea datelor, pe
o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii
datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana
vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu
caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana
vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță; sau
 persoana vizată s-a opus prelucrării
(altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul
de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale
operatorului prevalează asupra celor ale persoanei
vizate.
– dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i)
dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o
modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un
format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date
să fie transmise de către SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL

SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt
îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
– dreptul la opoziție – în ceea ce privește
activitățile de prelucrare se poate exercita prin
transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai
jos;
– în orice moment, din motive legate de
situația particulară în care se află persoana vizată, ca
datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul
interesului legitim al SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în
care SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL poate demonstra
că are motive legitime și imperioase care justifică
prelucarea și care prevalează asupra intereselor,
drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul
este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în
instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără
nicio justificare, că datele care o vizează să fie
prelucrate în scop de marketing direct.
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei
decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare
automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce
efecte juridice care privesc persoana vizată sau o
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
sau instanțelor competente, în măsura în care
considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în
care datele cu caracter personal sunt prelucrate și
pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă
rugăm să vă adresați la adresa de
email: management@zhotels.ro.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip
cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în
care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați
următorul link: catre cookies.

Last Update: May 25, 2018
I. General information
The privacy of your personal data is one of the main
concerns for SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL, with its
headquarters in Bucharest, Ion Nistor St. 4, as data
operator.
This document pretends to inform you about the way
your personal data is being processed in the context of
using the website www.zhotels.ro. (“Website”)
II. Categories of processed personal data
II.1. If you are a Customer of the website, SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL will process your personal
data such as name, phone, e-mail, billing address,
delivery address, information about how you use the
website, for example your behavior/ preferences/ habits
in the SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL, as well as any
other categories of information you provide directly by
creating your user account, by placing an order on the
website or by means of any other use of the website.
If you use your Facebook or Google account in order to
create a user account on the website, SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL will process the following
public profile data displayed by the respective
applications: username, email address.
If you choose to create a user account just before
launching the order of a product available on the
website, your email address will be required and an
account will be automatically created. If you do not
finalize the order, the email address and other data
provided will not be stored by SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL, and the created account will be automatically
deleted.
II.2. If you are a visitor of the website, SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL will process the personal data
that you provide directly by using the website, such as
the data you provide in the Contact / Questions /
Complaints section, to the extent you contact us by this
means.
III. The scope and bases of data processing
III.1. If you are a customer of the website, SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL will process your personal
data as follows:
– to handle the contractual relationship between
you and SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL, respectively to
take, validate, send and invoice the orders placed on the
website, to inform you of the order status, to organize
the return of ordered products etc.
Scope: Processing your data for this purpose is done
based on the contract between you and SC Z

SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL, as defined in the Terms and
Conditions. Your personal data has to be provided for
the performance of this contract. Refusing to provide
this data may result in the impossibility to handle the
contractual relation between you and SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL.
– in order to fulfill the legal obligations incumbent
to SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL related to the
services provided through the website, including tax
obligations, and archiving.
– Scope: Processing your data is required by
law. It is mandatory to provide your data for this
purpose. Refusing to provide this data may result in the
impossibility of SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL to
comply with their legal obligations and therefore unable
to provide you services through the website.
-marketing activities, i.e. transmitting, by means
of distance communication (email, sms) commercial
notifications related to the products and services
offered by SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL through the
website.
Scope: Processing your data for this purpose is based
on your consent if you choose to provide it
You can express your consent to data processing for
this purpose by checking the appropriate box when
creating the account or after the account has been
created under My Account Information section. For
unsubscribing from receiving such commercial
communications, you can use the option at the end of
each e-mail/ sms containing commercial
communications. Moreover, you can unsubscribe by
visiting the My Account Information section.
Providing your data for this purpose is
optional. Refusing to provide consent to process your
data for this purpose will not have negative
consequences for you.
– for the purpose of conducting various studies,
reporting on how the website works,
creating consumer preference profiles, mainly in order
to improve the experience offered on the website.
Scope: Processing your data for this purpose is based
on the legitimate interest of SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL to permanently improve customer experience on
the website. Providing your data for this purpose is
optional. Refusing to provide data for this purpose will
not have negative consequences for you.
III.2. If you are a visitor of the website, SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL will process your personal
data as follows:
– marketing activities, i.e. transmitting, by means
of distance communication (email, sms) commercial
notifications related to the products and services
offered by SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL through the
website.
Scope: Processing your data for this purpose is done
with your consent if you choose to provide it.
You can express your consent to data processing for

this purpose by filling in and ticking the appropriate box
in the newsletter subscription form available on the
website. For unsubscribing from receiving such
commercial communications, you can use the option at
the end of each e-mail / sms containing commercial
communications.
Providing your data for this purpose is optional. Refusing
to provide consent to process your data for this purpose
will not have negative consequences for you.
– to solve complaints, claims, to monitor traffic and
to improve your experience on the website.
Scope: Processing your data for this purpose is based
on the legitimate interest of SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL to ensure the proper functioning of the website, and
to permanently improve the visitor’s experience on the
website, including by solving various comments,
questions or complaints.
Providing your data for this purpose is optional. Refusing
to provide data for this purpose will not have negative
consequences for you.
IV. The period of time your data is being kept for
As a principle, SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL will
process your personal data as long as it is necessary in
order to achieve the above mentioned processing
purposes.
If you are a customer, we will process your data for the
duration of the contractual relationship and afterwards
as per the legal obligations of SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL (for example, the financial accounting
documents must be kept for 10 years from the date
of the financial year in which they were issued).
If you are customer and exercise your
right to delete your account by email at
management@zhotels.ro,
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL

SRL will interpret this action as your option to
unsubscribe from receiving commercial communications
which we use in order to keep you informed about the
products and services offered through the website. In
this respect, if you choose to delete your user account,
we will no longer send you emails and / or sms of this
kind. However, we hereby inform you that deleting your
account will not automatically erase your personal
data. If you do not want your personal data to be
processed or you want to delete the data, you can
exercise the rights detailed in Section VII below. If you
request the deletion of the account, but there is
at least one active request,
the account deletion request will only be processed after
the delivery of the products and the completion of the
last active order.
If you withdraw your consent to data processing for
marketing purposes, SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL will
cease to process your personal data for that purpose,
but the data processed by SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL

SRL based on your prior consent shall not be affected.
V. Disclosure of personal data
For the purposes of data processing, SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL may disclose your data to partners, third
parties or entities that support SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL in the activity through the website (e.g.
courier companies, IT service providers), or to the
central / local public authorities, in the following cases:
-for the administration of the website;
– in situations where such communication would
be necessary in order to award prizes or other
perks to the individuals concerned as a result of
their participation in various
promotional campaigns organized by SC Z
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL through the website;
-to maintain, personalize and improve the website
and its services;
– for performing data analysis, testing and
research, monitoring usage and activity trends,
development of security features and user
authentication;
-for the transmission of marketing
communications, under the conditions and
limitations stipulated by the law;
– when the disclosure of personal data is required
by law, etc.
VI. Transferring personal data
Personal data provided to SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL will not be transferred outside of Romania.
VII. Your rights
Under the conditions set out in the legislation on the
processing of personal data, you are entitled to the
following rights:
 the right to information, i.e. the right to receive
details of the processing activities carried out
by SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL, as described
in this document;
– the right of access to data, i.e. the right to obtain
confirmation from SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
SRL regarding the processing of personal data,
as well as details of processing activities such as
the way the data is being processed, the purpose
of the processing, the recipients or categories of
data recipients, etc.;

the right to rectification, i.e. the right to obtain the
correction, without delay, by SC Z EXECUTIVE
HOTEL SRL of any inaccurate or unjustified
personal data, as well as the right to complement
incomplete data; The rectification / completion
shall be communicated to each recipient to
whom the data was transmitted, unless this
proves impossible or involves disproportionate
efforts.
– the right to delete the data without undue delay
(‘the right to be forgotten’) in case one of the
following situations applies:
– they are no longer necessary for the purposes
for which they were collected or processed;
– if consent is withdrawn and there is no other
legal basis for processing;
– if the subject opposes to data processing and
there are no legitimate reasons to prevail;
– if personal data has been processed unlawfully;
– if personal data has to be deleted for compliance
with a legal obligation;
– personal data has been collected for the scope
of providing IT services in accordance with the
EU or national regulations applicable where the
operator is located.
– It is possible that, following the request to delete
the data, SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL
renders anonymous these data (thus depriving
them of personal character) and continues
processing it for statistical purposes under these
conditions;
– the right to restrict the processing to the extent
that:
– the person challenges the accuracy of the data
for a period that allows us to verify the
correctness of the data;
– processing is illegal and the holder of the data is
against the deletion of personal data, but asks
for restrictions on their use;
– the operator no longer requires personal data for
processing, but the data holder requests them in
order to find, exercise or defend a right in
court; or
– the data holder opposed to data processing
(other than for direct marketing) for the period
during which it is verified that the operator’s
legitimate rights prevail over those of the data
holder.
-the right to data portability, respectively (i) the
right to receive personal data in a structured
way, commonly used in an easy-to-read format,
and (ii) the right to have such data transmitted by
SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL to another data
controller, to the extent that the conditions
provided by law are met;
– the right to object – regarding the processing
activities, this right may be exercised by
submitting a request as indicated below;
– at any time, for reasons related to the particular
situation of the data holder, the latter has the
right to object to data processing based on the
legitimate interest of SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL

SRL or for the public interest, except in cases
where SC CN2I HOLIDAY INVEST SRL can
demonstrate that they have legitimate and
compelling reasons that justify
the processing and which prevail over the
interests, rights and freedoms of the data holder
or that the scope of processing is to determine,
exercise or defend a right in court;
– at any time, free of charge and without any
justification, the data holder may object to data
processing for direct marketing purposes.
– the right not to be subject to an automatic
individual decision, that is to say, the right not to
be the subject to a decision taken solely based
on the automatic processing, including profiling,
which produces legal effects concerning the data
holder or significantly affects them;
– the right to address to the National Supervisory
Authority for Personal Data Processing or the
competent legal courts, to the extent that you
deem it necessary.
For any additional questions about how your personal
data is processed and in order to exercise the above
mentioned rights, please contact us
at: management@zhotels.ro. This website uses
cookies. For more information on how to use these files,
please visit the following link: to cookies.